گفتگو به زبان فارسی و انگلیسی در سن دیه گو.

 

سه روز پیش جلسه ی دیگری از گردهم آیی ایرانیان مقیم سن دیه گو با موضوع تبادل نظر به زبان فارسی و انگلیسی برگزار شد. در این برنامه ی یک و نیم ساعته افراد به معرفی خود و تبادل زبانی پرداختند. در ساعت 7:00 بعداز ظهر دوستان گردهم جمع شدند و به تقویت گفتار یکدیگر چه به پارسی و چه انگلیسی پرداختند.

 

 

 

 

منبع : ایرانیان مقیم آمریکا

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی