احیای دریاچه ارومیه مستلزم توافق با همسایگان است.

 

درحالی که معضلات مربوط به خشک شدن دریاچه ارومیه، منجر به پیچیده شدن بحثهای مربوط به این حوزه شده است، اکنون سخن از موانع جدید بر سر احیای این دریاچه به میان می آید.

به گزارش دنیای صنعت روبرت بگلریان نماینده ارامنه جنوب کشور با تاکید بر لزوم احیای دریاچه ارومیه  گفت: در خصوص تصمیم اتخاذ شده دولت مبنیبر توقف سدسازی در این دریاچه قطعا میبایست پیامدهای مثبت و منفی کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس با خطرناک خواندن خشک شدن دریاچه برای کشاورزی منطقه به دنیای صنعت گفت: دولت باید در این فرصت تنفس 100 دولت روزه تبعات این متوقف سازی را مورد مطالعه جدی قرار دهد چرا که این تصمیم کل کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی  ادامه داد: دولت باید با مدیریت جدید در این خصوص وضعیت انتقال آب و بحران های احتمالی حاصل از این تصمیم را نیز مورد مداقه قرار دهد چرا که حفظ دریاچه منوط به آبگیری از دیگر منابع آبی است که ممکن است دیگر مناطق را با مشکل مواجه کند .

وی با اشاره به اینکه در زمان پرآبی دریاچه نیز بیم خشک شدن آن با انجام پروژه سد سازی میرفت گفت:ضمن اینکه احیای دریاچه به لحاظ  حفظ بافت شهری اطراف دریاچه و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستاییان از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما ممکن است حوزه ارس و خزر را با مشکل مواجه کند زیرا منابع آبی مذکور مرزی بوده و نیازمند توافق با همسایگان دریاچه خزر و همچنین حوزه ارس است.

بگلریان توقف سدسازی بروی دریاچه ارومیه را یک استراتژی کوتاه مدت دانست و گفت: این تصمیم ممکن است چند سالی خوشایند باشد اما در بلند مدت باید راهکارهای عملی تری اندیشید.

وی یادآورشد: دولت جدید باید ارزیابی جدیدی ازمدیریت و توزیع آب و سدسازی های قبلی و پروژه های در دست اجرا و آینده  داشته باشدسپس برنامه اصلی خود را عملیاتی کند.

 

منبع : تابناک

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی